Kandidátní listina za Fakultu elektrotechniky a informatiky

3. 12. 2013

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

zveřejňuje dílčí volební komise tuto

 

Kandidátní listina za Fakultu elektrotechniky a informatiky
do Akademického senátu Univerzity Pardubice

 

Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 4 místa v komoře akademických pracovníků jsou (v abecedním pořadí):

Ing. Michael Bažant, Ph.D. - Katedra softwarových technologií

Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. - Katedra informačních technologií

Ing. Daniel Honc, Ph.D. - Katedra řízení procesů

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. - Katedra elektrotechniky

Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. - Katedra informačních technologií

 

Kandidujícími studenty do voleb na 2 místa v komoře studentů jsou (v abecedním pořadí):

Ing. Josef  Brožek - 2. ročník doktorského studia oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

Bc. Lumír Gago - 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Informační technologie

Ing. Martin Lauterbach - 3. ročník doktorského studia oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

Bc. Jan Pilař - 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Informační technologie

Zdeněk Polanský - 2. ročník bakalářského studia oboru Informační technologie

Ing. Jan Voráček - 1. ročník doktoského studia oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

 

 

 

Pardubice 29. listopadu 2013

 

                                                                                        Ing. Petr Veselý

                                                                              předseda dílčí volební komise 

Volby proběhnou v prostorách budovy Fakulty informatiky a elektrotechniky Univerzity Pardubice (náměstí Čs. legií 565) ve dnech 11. a 12. prosince 2013

v čase od 10:00 do 15:00.

Volební místa budou zřízena v respiriu v příz...

R. Kubizňáková
sekretariát FEI