Kandidátní listina pro volby do AS UPCE volební celek FEI

28. 11. 2022

Na základě § 8 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

a Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

zveřejňuje dílčí volební komise tuto

Kandidátní listinu do Akademického senátu
Univerzity Pardubice
volební celek
Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 4 místa v komoře akademických pracovníků jsou (v abecedním pořadí):

 

Ing. Daniel Honc, Ph.D.               Katedra řízení procesů

Ing. Karel Juryca                          Katedra elektrotechniky

Ing. Jan Panuš, Ph.D.                  Katedra informačních technologií

Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.     Katedra matematiky a fyziky

Ing. Dominik Štursa                    Katedra řízení procesů

 

 

Kandidujícími studenty do voleb na 2 místa v komoře studentů jsou

(v abecedním pořadí):

Matyáš Buryanec

student bakalářského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika

Bc. Vladimír Flandera

student navazujícího magisterského studijního programu Automatické řízení

Michal Nejedlo

student bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika, obor Řízení procesů

Šimon Pipek

student bakalářského studijního programu Automatizace

Ing. Vítek Rais

student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika

Ing. Jan Rýznar

student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika

 

Pardubice 28. listopadu 2022

 

Informace o volbách


Termín a způsob konání voleb:

5. 12. 2022 – 00:00    8. 12. 2022 – 23:59

Volby budou probíhat elektronicky s využitím aplikace VOLBY dostupné na https://evolby.upce.cz/.

Podmínkou pro hlasování je předchozí autentizace voliče prostřednictvím jeho univerzitních přístupových údajů (NetID a heslo). Volič provádí volbu přímo ve volebním systému, přičemž volební systém ho upozorní na následky této volby před odesláním hlasovacího lístku. Volební systém znemožňuje opakovanou volbu.