Kandidátní listina Fakulty elektrotechniky a informatiky

25. 2. 2014

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

zveřejňuje dílčí volební komise tuto

 

Kandidátní listinu Fakulty elektrotechniky a informatiky
do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

 

Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 4 místa v komoře akademických pracovníků jsou (v abecedním pořadí):    

Ing. Michael Bažant, Ph.D. - Katedra softwarových technologií

Ing. Petr Doležel, Ph.D. - Katedra řízení procesů

Ing. Daniel Honc, Ph.D. - Katedra řízení procesů

prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. - Katedra softwarových technologií

Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. - Katedra informačních technologií

Ing. Tomáš Váňa - Katedra informačních technologií

Ing. Jiří Zechmeister - Katedra informačních technologií

 

Kandidujícími studenty do voleb na 2 místa v komoře studentů jsou (v abecedním pořadí):

Ing. Martin Lauterbach - 3. ročník doktorského studia, oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

Bc. Vratislav Marek - 1. ročník navazujícího magisterského studia, oboru Informační technologie

Bc. Jan Pilař - 1. ročník navazujícího magisterského studia, oboru Informační technologie

Ing. Jan Voráček -1. ročník doktorského studia, oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

                                                                 

Pardubice 24. února 2014

 

                                                                                        Ing. Marek Pola

                                                                              předseda volební komise 

Renata Kubizňáková
sekretariát