Informace k Rozřazovacímu e-testu z AJ - II. termín

12. 9. 2012
Vážená studentko/vážený studente,
 
s cílem zpřístupnit Vám kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa) povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).
 
Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-placement test se nachází v modulu "Testy". E-placement test absolvujte nejlépe bezprostředně po aktivaci NetID, ne však později než 25. 9. 2012. Dovolujeme si Vás upozornit, že absolvování rozřazovacího testu je podmínkou pro zápis AJ v zimním semestru 2012/13.
 
Kurzy AJ pro 1. ročníky studia se otvírají ve 3 úrovních: CEFR A1, CEFR A2, CEFR B1. Toto označení vychází z úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, ve zkratce CEFR), který je členěn na šest základních úrovní, a to CEFR A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Systém kurzů AJ a jejich označení na UPa je tvořen tak, abyste dle počáteční kompetenční úrovně mohli v následujícím ročníku navázat na získané dovednosti a aby úspěšné dokončení předmětu bylo mezinárodně uznatelným dokladem o Vaší komunikativní kompetenci.
 
Výstupem e-placement testu je hodnocení úspěšnosti udané v procentech, které se zobrazí v závěru testu. Na základě dosaženého skóre si zapíšete příslušný kurz AJ.
Škála skóre a odpovídajících kurzů:
  0 -  25%        kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení A1
26 -  50%        kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení A2
51 - 100%       kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení B1
 
 
Přehled kurzů AJ pro FEI; 1. ročník; zimní semestr:
 
UPA10  -  Angličtina I - A1
IPA1A   -  Angličtina pro obory elektro a IT I - A2
IPA1B   -  Angličtina pro obory elektro a IT I - B1
 
Při předzápisu předmětů v portálu studijní agendy si zapište kurz odpovídající Vašemu výsledku e?placement testu.
 
Kontakt pro případné dotazy:
PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D., Jazykové centrum UPa: jitka.hlouskova@upce.cz
Mgr. Markéta Denksteinová, Jazykové centrum UPa: marketa.denksteinova@upce.cz
 
 
 
 
                                              
 
                                                                       Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
                                                                       vedoucí Jazykového centra 
                                                                       Univerzita Pardubice
Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra Univerzita Pardubice