Imatrikulace nových studentů FEI

2. 11. 2022

Slavnostní akademický obřad imatrikulace nových studentů FEI proběhne dne 4. 11. 2022 od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.

Imatrikulace se zúčastní studenti, kteří poprvé zahájili studium na vysoké škole.

Sraz účastníků je v 8:30 ve vstupní hale auly. Studenti se dostaví k nácviku akademického obřadu včas a ve vhodném (společenském) oděvu.

Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je třeba důkladně zvážit účast malých dětí, aby obřad nebyl rušen.

Z důvodu konání imatrikulace je pro studenty I. ročníku bakalářského studia dne 4. listopadu 2022 do 12 hodin zrušena výuka.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI