UPCE

Workshop výzkumných týmů FEI

Zástupci výzkumných týmů působících na Fakultě elektrotechniky a informatiky na workshopu konaném 29. 6. 2020 seznámili akademickou obec fakulty se svými činnostmi a pokrokem v řešení výzkumných záměrů v posledních dvanácti měsících.

Nejprve vystoupil doc. Petr Doležel, který hovořil o aplikacích hlubokých neuronových sítí pro detekci a lokalizaci objektů ve vizuálních a multispektrálních datech. Následně byli přítomní seznámeni s činnostmi výzkumného týmu doktora Jiřího Kysely v oblastech dolování dat z API geosociálních sítí. Třetím přednášejícím byl vedoucí výzkumného centra FEI doktor Tomáš Zálabský, který prezentoval výsledky několika rozsáhlých výzkumných aktivit týkajících se pokročilých a moderních technik signálového zpracování radiolokačních signálů.

Dále hovořil doc. Jiří Tuček o aktivitách skupiny členů Katedry matematiky a fyziky týkajících se matematického modelování a posledním přednášejícím byl docent Tomáš Brandejský, který představil výsledky výzkumných aktivit cílících zejména na zpracování a analýzy rozsáhlých dat a struktur pomocí metod umělé inteligence a počítačové simulace. Workshop byl doplněn živou diskusí všech zúčastněných u kulatého stolu.

Rozšířit fotografii: 
false