Bakalářské studijní programy - bodový zisk

Bodový zisk je dán součtem bodů za výsledky maturitní zkoušky a za bonifikaci vybraných studijních předpokladů preferovaných fakultou:

 1. maturita z matematiky s výsledkem:
  • výborně 20 bodů
  • chvalitebně 15 bodů
  • dobře 10 bodů
 2.  maturita z angličtiny s výsledkem:
  • výborně 15 bodů
  • chvalitebně 10 bodů
  • dobře 5 bodů
 3. úspěšné absolvování gymnázia, střední školy s oborem zaměřeným na informatiku, elektrotechniku nebo automatizaci je ohodnoceno 15 body
 4. každý uchazeč, který bude poprvé studovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, získá bonifikaci 20 bodů