Jak se přihlásit ke studiu?

Uchazeč o vysokoškolské studium si podává přihlášku do vybraného studijního oboru elektronicky nebo písemně do data určeného fakultou.

Přihláška elektronickou formou

 • e-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz
 • poplatek ve výši 500 Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A).
 • specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky.
 • registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Přihláška na standardním formuláři "Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT)

 • poplatek ve výši 500 Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A).
 • specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.
 • Adresa pro zaslání písemné přihlášky:

  • Univerzita Pardubice
   Fakulta elektrotechniky a informatiky
   Studentská 95
   532 10 Pardubice 2

Uchazeči v přihlášce (papírové i elektronické) povinně vyplní všechny požadované údaje a u bakalářských studijních programů je nutné uvést číslo oboru a IZO absolvované střední školy.

Platba

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice, vedený u Komerční banky:

číslo účtu: 37030561/0100
variabilní symbol: 6920
konstantní symbol: 308 pro bezhotovostní převod
379 pro složenku
specifický symbol: oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
převodová pošta: Pardubice 530 02

Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.

Rozšířit fotografii: 
false