Bakalářské studium

Termín pro podání přihlášky a uhrazení poplatku za přihlášku   31. 5. 2021
Termín pro předložení dokladu o středoškolském vzdělání   21. 6. 2021

Navazující magisterské studium

Termín pro podání přihlášky a uhrazení poplatku za přihlášku     30. 6. 2021
Termín pro předložení dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia     10. 8. 2021
Termín přijímací zkoušky     10. 8. 2021

 

Doktorské studium

Termín pro podání přihlášky a uhrazení poplatku za přihlášku     15. 5. 2021
Termín pro předložení dokladu o úspěšném absolvování navazujícího magisterského studia     15. 5. 2021
Termín přijímací zkoušky     25. 6. 2021

 

 

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.

Rozšířit fotografii: 
false