Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek:

  • bakalářské studium

  • navazující magisterské studium

  • doktorské studium


31. 3. 2018
30. 6. 2018
15. 5. 2018

Přijímací zkoušky:

  • bakalářské studium 

  • navazující magisterské studium

  • doktorské studium


20. 6. 2018

15. 8. 2018

26. 6. 2018

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.