Kontakty FEI

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studentská 95
532 10 Pardubice
Identifikační údaje:
IČO 00216275
DIČ CZ00216275 
Bankovní spojení KB Pardubice
číslo účtu 37030561/0100
Se svými dotazy se můžete obrátit na: