Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zápisy

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 4. září 2018
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 3. září 2018
1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia 14. září 2018

Kontrola plnění studijních povinností v roce 2017/2018 a indexu dle čl. 4, odst. 9 SZŘ

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 10. září 2018
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 11. září 2018
2., 3. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 6. září 2018
2., 3. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 7. září 2018
1., 2. ročník prezenčního navazujícího magisterského 13. září 2018 

Zahájení výuky v akademickém roce  2018/2098: 24. září 2018 
Imatrikulace: 9. listopadu 2018
Den otevřených dveří: 15. února 2019

Zimní semestr

Přípravné období 1. 9. 2018 – 23. 9. 2018
Výukové  období 24. 9. 2018 – 23. 12. 2018
Zkouškové období 2. 1. 2019 – 17. 2. 2019
Zimní prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia            21. 2. 2019

Letní semestr

Výukové období 18. 2. 2019 – 19. 5. 2019
pro 3. ročník bakalářského studia 18. 2. 2019 - 5. 5. 2019
pro 2. ročník magisterského studia 18. 2. 2019 – 12. 5. 2019
Zkouškové období 20. 5. 2019 – 7. 7. 2019
19. 8. 2019 – 30. 8. 2019
pro 3. ročník bakalářského studia 6. 5. 2019 – 24. 5. 2019
pro 2. ročník magisterského studia 13. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Letní prázdniny 8. 7. 2019 – 18. 8. 2019
Kontrola plnění studijních povinností 5. 9. 2019
Bakalářské státní zkoušky 14. 1. 2019 – 18. 1. 2019
3. 6. 2019 – 7. 6. 2019
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2018
Odevzdání bakalářských prací do: 12. 12. 2018, 10. 5. 2019
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení: 7. 1. 2019, 24. 5. 2019
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 7. 1. 2019, 24. 5. 2019
Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské 10. 6. 2019 – 14. 6. 2019
16. 9. 2019 – 20. 9. 2019
Témata diplomových prací vypsat do: 31. 10. 2018
Odevzdání diplomových prací do: 17. 5. nebo 23. 8. 2019
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení: 31. 5. nebo 30. 8. 2019
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 31. 5. nebo 30. 8. 2019

Rektorské volno: 16. listopadu 2018
Promoce a bakalářská sponze: 22. 2. a 2. 7. 2019
Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro akademický rok 2019/2020:

  • do bakalářských studijních programů: 20. června 2019
  • do navazujících magisterských studijních programů: 15. srpna 2019
  • do doktorského studijního programu: 26. června 2019
Rozšířit fotografii: 
false