Oddělení pro vědu a výzkum

Bc. Ilona Kučerová,

Bc.
Ilona
Kučerová


Fakulta elektrotechniky a informatiky

ilona.kucerova@upce.cz
466 036 758