Seznam členů Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky

Interní členové

Bezoušek Pavel, prof. Ing. CSc. - Katedra elektrotechniky FEI
Brandejský Tomáš, doc. Ing. Dr. - Katedra softwarových technologií FEI
Čapek Jan, prof. Ing. CSc. - proděkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
Čegan Lukáš, Ing. Ph.D. - proděkan, Katedra informačních technologií FEI
Doležel Petr, doc. Ing. Ph.D., - proděkan, Katedra řízení procesů, členem od 15. 5. 2017
Dušek František, doc. Ing. CSc. - proděkan, Katedra řízení procesů FEI
Filip Aleš, doc. Ing. CSc. - Výzkumné centrum FEI
Fišer Ondřej, doc. Ing. CSc. - Katedra elektrotechniky FEI
Karamazov Simeon, prof. Ing. Dr. - Katedra informačních technologií FEI
Kavička Antonín, prof. Ing. PhD. - Katedra softwarových technologií FEI
Kulhánek Jiří, prof. Ing. Ph.D. - Oddělení organických materiálů FChT
Molková Tatiana, prof. Ing. Ph.D. - prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů, Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
Němec Zdeněk, Ing. Ph.D. - děkan, předseda VR FEI UPa, Katedra elektrotechniky FEI
Švadlenka Libor, doc. Ing. Ph.D. - děkan DFJP, Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích DFJP, členem od 15. 5. 2017

Externí členové

Doležal Jiří, Ing. CSc. - předseda představenstva, Krajská hospodářská komora Pckého kraje
Dvořák Tomáš, Ing. - ředitel odboru Vývoj, ČD - Informační systémy, a.s.
Herout Pavel, doc. Ing. Ph.D. - Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Hynek Josef, prof. RNDr. MBA Ph.D. - děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Jánošíková Ľudmila, prof. Ing. PhD. - Fakulta riadenia a informatiky, ŽU v Žilině
Kousalík Pavel, Ing. Ph.D. - ředitel pro výzkum a vývoj, Rieter CZ s.r.o., členem od 1. 10. 2019
Kratochvíl Tomáš, prof. Ing. Ph.D. - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Mužák Pavel, Ing. - zástupce ředitele, manažer strategických zakázek, Vojenský výzkumný ústav, s.p.
Nosek Jaroslav, prof. Ing. CSc. - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
Sedlák Jiří, Ing. - ředitel, O2 IT Services, Praha
Vašek Vladimír, prof. Ing. CSc. - proděkan, Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně

Akademický senát FEI vyslovil souhlas ke jmenování členů Vědecké rady FEI dne 9. listopadu 2016, ke změně ve složení 30. 9. 2019.
Funkční období Vědecké rady FEI je do 14. 4. 2020.

Rozšířit fotografii: 
false