Sekretariát děkana

Bc. Lenka Tobišková,

Bc.
Lenka
Tobišková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

lenka.tobiskova@upce.cz
466 036 792