Oddělení pro ekonomiku a provoz

 Renata Svobodová, DiS.

Renata
Svobodová
,
DiS.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

renata.svobodova@upce.cz
466 036 730