Kolegium děkana

Bažant Michael, doc. Ing. Ph.D. (předseda AS FEI)
Čegan Lukáš, Ing. Ph.D. (proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy, pověřený vedením KIT)
Doležel Petr, doc. Ing. Ph.D. (proděkan pro vědu a tvůrčí činnost)
Dušek František, doc. Ing. CSc. (proděkan pro vzdělávací činnost)
Filip Aleš, doc. Ing. CSc. (vedoucí VC FEI)
Kavička Antonín, prof. Ing. PhD. (vedoucí KST)
Honc Daniel, Ing. Ph.D. (vedoucí KŘP)
Marek Jaroslav, Mgr. Ph.D. (vedoucí KMF)
Pidanič Jan, Ing. Ph.D. (vedoucí KE)
Soukupová Jana, Ing. (tajemnice)
Svoboda Tomáš, Ing. (interní doktorand FEI)

Rozšířit fotografii: 
false