Složení disciplinární komise FEI

Akademičtí pracovníci:

  • doc. Ing. František Dušek, CSc., KŘP, proděkan pro vzdělávací činnost
  • Ing. Roman Diviš, KST
  • Ing. Pavel Rozsíval, KE


Studenti:

  • Ing. Josef Jordán - doktorand FEI (od 1. 10. 2019)
  • Benjamin Ranš - student IT
  • Ing. Vojtěch Valenta - doktorand FEI (od 1. 10. 2019)


Akademický senát FEI vyslovil souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FEI dne 15. října 2018, ke změně složení 30. 9. 2019.
Funkční období Disciplinární komise FEI je dvouleté, a to od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2020.

Rozšířit fotografii: 
false