Složení disciplinární komise FEI

Akademičtí pracovníci:

  • doc. Ing. František Dušek, CSc., KŘP, proděkan pro vzdělávací činnost
  • Ing. Roman Diviš, KST
  • Ing. Pavel Rozsíval, KE


Studenti:

  • Ing. Marie Nedvědová - interní doktorand FEI
  • Benjamin Ranš - student IT
  • Ing. Dominik Štursa - interní doktorand FEI


Akademický senát FEI vyslovil souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FEI dne 15. října 2018.
Funkční období Disciplinární komise FEI je dvouleté, a to od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2020.

Rozšířit fotografii: 
false