Akademický senát

Předsednictvo (zvolené na jednoleté funkční období od 25. 3. 2019 do 17. 3. 2020)

doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D. (Katedra softwarových technologií), michael.bazant@upce.cz - předseda
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz
Ing. Pavel Rozsíval (Katedra elektrotechniky), pavel.rozsival@upce.cz


Komora akademických pracovníků

doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D. (Katedra softwarových technologií), michael.bazant@upce.cz
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. (Katedra elektrotechniky), martin.dobrovolny@upce.cz
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz
Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. (Katedra informačních technologií), miloslav.machacek@upce.cz (od 15. 10. 2018) 
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., (Katedra matematiky a fyziky), jaroslav.marek@upce.cz
Ing. Pavel Rozsíval (Katedra elektrotechniky), pavel.rozsival@upce.cz


Komora studentů

Ing. Miroslav Dvořák, Dipl. tech., doktorské studium, obor IKŘT, miroslav.dvorak@upce.cz (od 16. 10. 2018)
Ing. Radek Novotný, doktorské studium, obor IKŘT, radek.novotny3@student.upce.cz
Ing. Tomáš Svoboda, doktorské studium, obor IKŘT, tomas.svoboda5@student.upce.cz


Funkční období AS v tomto složení je od 18. 3. 2017 do 17. 3. 2020.


Zástupci FEI v AS UPa

Fakulta elektrotechniky a informatiky je v Akademickém senátu Univerzity Pardubice zastoupena 6 členy.

Rozšířit fotografii: 
false