FEI uspořádá závěrečný workshop projektu PosiTrans

29. 3. 2022

Dne 6. dubna 2022 se bude konat již třetí workshop v rámci realizace projektu PosiTrans. Závěrečný workshop se uskuteční v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde budou členové výzkumných týmů Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera i zástupci partnerských institucí prezentovat dosažené výsledky při řešení výzkumných záměrů. Cílem závěrečného workshopu je seznámení s průběhem realizace projektu, naplněním projektových aktivit a výsledků. Součástí workshopu bude otevřená diskuse členů projektového týmu, zástupců spolupracujících organizací a odborné veřejnosti o výzkumných záměrech a dalších kooperativních aktivitách projektu. 

Případní zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou hlásit e-mailem na adresu: lucie.ruzickova@upce.cz, a to nejpozději do 1.dubna. 

Pozvánka s programem k dispozici zde: