UPCE

FEI předvedla návštěvníkům Noci vědců, jaké smysly mají stroje

3. 10. 2022

Jaké smysly odpovídající schopnostem člověka, zvířat či rostlin mají stroje? To jste se od nás mohli dozvědět v pátek 30. 9. na akci Noc vědců.

Některé smysly strojů jsou v určitých ohledech dokonalejší než u lidí. Například zrak stroje je díky pokročilým kamerovým systémům a následnému zpracování obrazu velmi dokonalý. Podobně je na tom sluch stroje nebo vnímání pohybu a vibrací. Pomocí čidel tlaku mohou mít stroje i hmat, ovšem člověku se zatím nevyrovnají. Naopak čich nebo chuť jsou smysly u strojů úzce specializované na spolehlivou detekci jednotlivých látek.

Na Noci vědců si malí i velcí návštěvníci nejprve mohli vyzkoušet kamerové systémy sloužící jako zrak stroje: kameru ve viditelném spektru s detekcí tváří, kameru v blízké infračervené oblasti, hloubkovou kameru a termokameru. Další smysly byly prezentovány na senzorech pro sluch stroje.

Jsme moc rádi za hojnou účast a těšíme se s novou ukázkou zase za rok!