FEI: Kandidátní listina do AS FEI

26. 2. 2014

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

zveřejňuje dílčí volební komise tuto

 

Kandidátní listinu Fakulty elektrotechniky a informatiky
do Akademického senátu FEI Univerzity Pardubice

 

Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 6 míst v komoře akademických pracovníků jsou (v abecedním pořadí):    

Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. Katedra elektrotechniky
Ing. Petr Doležel, Ph.D. Katedra řízení procesů
Ing. Daniel Honc, Ph.D.   Katedra řízení procesů
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. Katedra softwarových technologií
Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. Katedra informačních technologií
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.   Katedra matematiky a fyziky
Ing. Pavel Rozsíval Katedra elektrotechniky
RNDr. Martin Svoboda Katedra matematiky a fyziky
Ing. Tomáš Váňa Katedra informačních technologií
Ing. Jiří Zechmeister Katedra informačních technologií

 

Kandidujícími studenty do voleb na 3 místa v komoře studentů jsou (v abecedním pořadí):

Ing. Martin Lauterbach   3. ročník doktorského studia
  oboru Informační, komunikační a řídicí technologie
Bc. Vratislav Marek 1. ročník navazujícího magisterského studia
  oboru Informační technologie
Bc. Jan Pilař 1. ročník navazujícího magisterského studia
  oboru Informační technologie
Ing. Jan Voráček 1. ročník doktorského studia
  oboru Informační, komunikační a řídicí technologie

 

 

 

 

 

 

 

Volby proběhnou v prostorách budovy Fakulty informatiky a elektrotechniky Univerzity Pardubice ...

Renata Kubizňáková
sekretariát