Zveme Vás na Den otevřených dveří

15. 1. 2022

Fakulta elektrotechniky a informatiky srdečně zve všechny zájemce na Den otevřených dveří.

Akce se uskuteční v pátek 4. února 2022 od 10 h v budově fakulty na nám. Čsl. Legií 565. 

Návštěvníci si nejprve v posluchárně H1 vyslechnou přednášku o fakultě, studijních programech a podmínkách přijímacího řízení, 

následně budou mít možnost nahlédnout do našich moderních učeben a laboratoří. 

Pro ty, kteří se nebudou moci dostavit, jsme k dispozici alespoň virtuálně. Na stránkách Den otevřených dveří (upce.cz) lze nalézt spoustu užitečných a zajímavých informací včetně virtuální prohlídky, videospotů z laboratoří, medailonků absolventů ad. 

Těšíme se nicméně na osobní setkání!