Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice otevřela moderní laboratoře

12. 10. 2018

Od startu nového akademického roku využívají studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky zcela nově vybavené laboratoře. Ty nabízí praktické ověření znalostí podle trendu čtvrté průmyslové revoluce, která v sobě skrývá kombinaci oborů elektroniky, programování, senzorové techniky a komunikačních technologií. Postupné uvádění zmíněných oborů do běžného života je pro budoucnost všeobecně vnímáno jako kombinace digitalizace a robotizace zásadně měnící způsoby naší práce.

Laboratoře poskytují nejmodernější vybavení pro aplikace související s rychle rostoucími obory automatizace, informatiky a elektrotechniky, tedy obory, které jsou základními pilíři fakulty. Laboratorní zázemí je tak svým zaměřením určeno všem bakalářským a magisterským studijním oborům fakulty. Investice do vybavení umožnily prostředky získané z projektů, které fakulta získala v konkurenční soutěži všech vysokoškolských pracovišť v České republice.

Jedním z nich byl i rozsáhlý projekt, kterému Fakulta elektrotechniky a informatiky dala příznačný název FUTURE. A právě znalost technologií blízké budoucnosti dává studentům a absolventům skvělou možnost pro realizaci svých nápadů a vynikající uplatnění v praxi.
Projekt FUTURE (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383) je realizován z podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková výše projektu je 24 mil. Kč.