Druhé kolo přijímacího řízení do všech bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky

21. 8. 2018

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje lhůtu pro podání přihlášek ke studiu v 2. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů do 14. 9. 2018!

Maturanti, kteří do tohoto data neobdrží maturitní vysvědčení, mohou předložit potvrzení střední školy o úspěšném složení maturitní zkoušky a vysvědčení doložit po jeho obdržení.

Podrobnosti zde: Prodloužení lhůty pro přihlášky

Informace k přijímacímu řízení hledejte na úřední desce fakulty zde: https://fei.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html

Renata Kalhousová
Studijní oddělení