Druhé kolo přijímacího řízení do všech bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky