Druhé kolo přijímacího řízení do všech bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje lhůtu pro podání přihlášek ke studiu v 2. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů!

Podrobnosti zde:https://fei.upce.cz/sites/default/files/public/reka3136/dodatek_c._2_pr_18-19_113815.pdf

Informace k přijímacímu řízení hledejte na úřední desce fakulty zde: https://fei.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html

Renata Kalhousová
Studijní oddělení