Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských programů a první kolo do programu Aplikovaná elektrotechnika.

30. 5. 2019

Vážení zájemci o studium,

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských oborů:

Informační technologie

Řízení procesů

a zároveň vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do nového studijního programu:

Aplikovaná elektrotechnika

 

Přihlášky můžete podávat od 30.5.2019 do 10.8.2019.

 

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou (přihláška na adrese: http://eprihlaska.upce.cz) nebo na standardním formuláři (tiskopis SEVT) na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Na přihlášce je nutno označit typ studijního programu, studijní obor, formu studia a dále: IZO absolvované, případně studované střední školy.

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč.

Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice:

název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 6920

konstantní symbol: pro platbu složenkou 379

                               pro platbu převodem 308

specifický symbol: oborové číslo uchazeče (vygenerováno pouze u e-přihlášky)

                              rodné číslo uchazeče (u papírové přihlášky)

spojová pošta: Pardubice 530 02

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

 

 

Pro přijímací řízení zůstává v platnosti směrnice FEI č. 11/2018 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2019/2020.

(https://fei.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html)