Novinky

Přednáška se koná 31.10.2012 od 15:00 v budově, posluchárně DB, B3 Přednášející: Ing. Jan Auersvald, MUDr. Luboš Beran, Ing. Josef Loub (členové VAP)   Co se mimo jiné dozvíte: - Jak dokáže kluzák bez motoru uletět stovky km - Kde všude můžete v případě potřeby v ČR přistát - Jak probíhá sportovní letecký výcvik - Jak na sebe (ne)poštvat hotovostní letku - Co udělat proto, abyste získali "svá křídla"
Vážení, Ve středu 31. 10. 2012 v době od 9:00 do 17:00 budou probíhat zemní práce na vozovce před vrátnicí areálu Doubravic. Z tohoto důvodu platí pro výše uvedený den ZÁKAZ VJEZDU všech vozidel do areálu. Parkování bude možné na parkovišti před vjezdem do areálu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.          
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dne 6. 11. 2012 od 15:00 uspořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky ve spolupráci se společností Cesnet a Informačním centrem Univerzity Pardubice seminář na téma "Světem Internetu bez nehod a průšvihů." s podtitulem "Vše co v síti děláte je moc dobře vidět.". Cílem semináře bude seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu, krásu, ale i pravidla a úskalí. Že akce "půjčení Windows instalaček" a "já Ti ten film přepálím" má svá rizika, že krást se nemá a každá...
Nabídka zahraničního studijního pobytu pro studenty doktorského či mag. studia   Destinace: Faculty of Maritime Studies and Transport, University of  Ljubjana (Portorož) Účel pobytu: Příprava disertační/diplomové práce Délka pobytu: 1 měsíc Doba výjezdu: letní semestr 2012/2013 Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do pátku 26. října,  a to buď osobně u PhDr. Olgy Blažkové na Oddělení projektů DFJP, nebo na emailové adrese olga.blazkova@upce.cz.
Slavnostní promoce a bakalářská sponze na  FEI proběhnou dne 19. října 2012 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Sraz absolventů nejpozději v 8:30. Pro rodiče a blízké absolventů se aula otevře 15 min. před obřadem. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Absolventi, kteří se nedostaví včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu účastnit.
Ve středu 17. říjnaod 10 hodin proběhne v Kongresovém sále zámku Litomyšl slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli. Studium bakalářského studijního programu Výtvarná umění zahajuje 15 studentů ve čtyřech oborech: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (2), Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (5), Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (4), Restaurování a...
Zasedání AS DFJP 16. 10. 2012
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu DFJP, které se koná ve středu 17. 10. 2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP. Program: 1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 2. Schválení programu zasedání. 3. Projednání materiálu "IV. změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera" - předkládá děkan fakulty     prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (proděkan doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.). 4. Informace o změnách ve...
Od úterý do čtvrtka 9. - 11. října se koná v Bratislavě mezinárodní veletrh Akadémia, největší slovenský veletrh pomaturitního vzdělávání v zemi. Své zástupce má na veletrhu i Univerzita Pardubice, tradičně se na něm představuje její Fakulta chemicko-technologická. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice s šedesátiletou tradicí výuky chemie na veletrhu nabídne návštěvníkům informace o možnostech studia a nabízených moderních oborech. Fakulta se slovenského veletrhu účastní již od...