Zrušení úředních hodin Studijního oddělení FEI ve čtvrtek 14. 6. 2018

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se ruší úřední hodiny Studijního oddělení FEI v celém rozsahu z důvodu účasti pracovnic na projektovém školení.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI