Zrušení dopoledních úředních hodin Studijního oddělení FEI ve středu 16. 5. 2018

Ve středu 16. 5. 2018 se ruší úřední hodiny Studijního oddělení FEI od 9:00 do 11:00 z důvodu účasti pracovnic na projektovém semináři.

Od 13:00 do 15:00 jsou úřední hodiny zachovány.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI