Tříkrálová sbírka na Univerzitě Pardubice

7. 1. 2022

I letos jsme zapojení do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou připravila Oblastní charita Pardubice. Její zahájení na Univerzitě Pardubice si vzal na starost rektor prof. Jiří Málek společně s vedením univerzity.

Organizátoři doufají, že jim zachováte přízeň i v této náročné době a přispějete do tříkrálových pokladniček, aby mohli z vybraných darů nadále poskytovat své služby na profesionální úrovni a dále je rozšiřovat.

V budově rektorátu Univerzity Pardubice jsou umístěny 2 pokladničky, do kterých je možno přispět. Hlavní z nich je umístěna u vstupu do budovy rektorátu, u recepce, druhá je pak u sekretariátu kanceláře rektora.

Tříkrálová sbírka na UPCE probíhá v době od 6. do 12. ledna 2022.