Rektor Libor Čapek: Připomněli jsme si události 17. listopadu

16. 11. 2022

Státním svátkem si 17. listopadu připomínáme boj za svobodu a demokracii. Připomínáme si jednak uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události 17. listopadu 1989. 

17. listopad bezesporu patří k obdobím, na který si každý z nás pamatuje. Každý si pamatuje, na dobu následujících dnů, týdnů a měsíců. Dnes je to již více než 30 let od událostí roku 1989. Na vysoké školy nastoupila nová generace studentů, kteří tuto dobu znají již jen z televize nebo z vyprávění svých rodičů. Svoboda a demokracie je mimo jiné o respektu a ochotě naslouchat názoru jiného člověka. Mezi rizika dnešní doby pak patří snadné šíření nepodložených informací a mnohdy pak spíše dezinformací. Sociální sítě a internet umožňují snadné rozšíření informace mezi značnou skupinu posluchačů bez cíle diskuze, avšak s cílem ovlivnit širokou masu posluchačů. Právě vysoké školy by v tomto směru měly hrát významnou roli a měly by být centrem odborných argumentů a názorů.

V roce 2022, po vpádu ruských tanků na území jiné evropské země se opět ukázalo, jaký význam má demokracie a svoboda. Potvrdilo se, že svobodu a demokracii nemáme automaticky a měli bychom si vážit hodnot, ve kterých žijeme a ve kterých vychováváme naše děti. Rád bych zde poděkoval všem, kteří se za tyto hodnoty v minulosti zasloužili, mnohdy pak i za cenu nejvyšší. Ti všichni se přičinili za to, že Česká republika dnes patří mezi hrdé země středu Evropy a mimo jiné stojí právě na hodnotách demokracie a svobody.