Služba NAVIGÁTOR – snadnější orientace pro nové studenty a uchazeče o studium

3. 9. 2014

SLUŽBA NAVIGÁTOR - našim novým studentům nabízíme usnadnění vstupu do vysokoškolského života.

Dobrovolníci z řad starších studentů našim novým kolegům ochotně pomohou nejen s orientací v univerzitním kampusu, ale i s dalšími organizačními a běžnými studijními záležitostmi.

Nováčci se na NAVIGÁTORY mohou obracet s dotazy kdykoliv prostřednictvím studentského e-mailu nebo osobně a obdržet snadno a ihned mnoho cenných neformálních informací o studiu, sportu, kultuře, možnostech ubytování a zvyklostech na fakultě.

Dále je možné se na NAVIGÁTORY obracet s žádostmi o možnost prohlédnout si kampus univerzity a prostory FEI.

NAVIGÁTOŘI se studentům prvních ročníků představí v průběhu zápisů a v prvních dvou týdnech po zahájení výuky.

Této pomoci mohou využít i zájemci o studium na naší fakultě.

Naši navigátoři a jejich e-mailové adresy:

Jméno Studijní obor Adresa studentského e-mailu
Giesler Ondřej KMT st39606zavináčstudent.upce.cz
Janata Marek IT st32332zavináčstudent.upce.cz
Malířová Aneta IT navazující st36008zavináčstudent.upce.cz
Matušina Martin IT st32382zavináčstudent.upce.cz
Mužík Lukáš IT st36017zavináčstudent.upce.cz
Pilař Jan IT st29188zavináčstudent.upce.cz
Repáňová Zdeňka IT st25658zavináčstudent.upce.cz
Salfický Lukáš IT st32449zavináčstudent.upce.cz
Smetánka Ondřej IT st25438zavináčstudent.upce.cz
Souček Vojtěch IT st39815zavináčstudent.upce.cz
Vašíček Michal IT st36096zavináčstudent.upce.cz

Chceš být Navigátorem?

Zájemci z řad studentů FEI se mohou informovat a přihlásit na studijním oddělení. Dozví se zde, jaké povinnosti a výhody jim účast v programu přinese.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI