Rektor univerzity přivítal v kampusu vedení města

2. 5. 2022

Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek se společně s prorektory a kvestorem univerzity oficiálně setkal přímo v kampusu s vedením města Pardubice.

Pondělního jednání, které bylo spojené se společnou snídaní, se v prostorách rektorátu zúčastnil primátor Pardubic Ing. Martin Charvát, první náměstek Ing. Petr Kvaš a náměstci PaedDr. Jan Mazuch, Bc. Jan Nadrchal a Mgr. Jakub Rychtecký.

Za vedení Univerzity Pardubice jednali prorektoři doc. Petr Doležel, doc. Petra Bajerová, doc. Liběna Černohorská a doc. Pavel Panoch, které doplnil kvestor Ing. Petr Gabriel.

„Naše dnešní jednání s celým vedením města bylo pro vztahy s městem Pardubice velmi důležité. Máme na co navázat a já věřím, že naše další spolupráce bude pokračovat a bude úspěšná,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.