Oznámení o 10. zasedání AS FEI - 5. 9. 2012

30. 8. 2012

OZNÁMENÍ

10. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

se uskuteční 

 ve středu 5. září 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.  


Program zasedání:

  1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Ukončení členství senátora Ing. Jiřího Zechmeistera a povolání náhradníka.
  4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014.
  5. Různé.

 
 

Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r.
předseda AS FEI

 

 

 

 V Pardubicích 28. srpna 2012

L. Huňáčková
sekretariát FEI