Oznámení AS FEI o zvolení kandidáta na funkci děkana FEI

3. 2. 2020

Oznámení AS FEI o zvolení kandidáta na funkci děkana FEI

 

V souladu s Čl. 3 Jednacího řádu AS FEI zvolil Akademický senát FEI na svém zasedání dne 30. 1. 2020 kandidáta na funkci děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/98 Sb. o VŠ předal předseda AS FEI doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D. dne 3. 2. 2020 rektorovi Univerzity Pardubice návrh na jmenování Ing. Zdeňka Němce, Ph.D. děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky pro funkční období 15. 4. 2020 – 14. 4. 2024.

 

doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D., předseda AS FEI