Novinky

Vážení uživatelé, od ledna 2021 pro vás Univerzitní knihovna předplácí Writefull, nástroj pro korektury odborných textů v angličtině. Dovolujeme si vás tímto pozvat na webinář Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině. Tématem webináře bude především praktické předvedení jednotlivých nástrojů ze sady Writefull Suite. Tyto nástroje jsou určeny ke korektuře odborných textů v angličtině: článků, knih, dizertačních prací apod. Nástroje...
Vážení uživatelé, až do 15. června 2021 máte možnost využít testovací přístup do dvou kolekcí videotéky JoVE Core, a to do JoVE Core Chemistry a JoVE Core Molecular Biology. Tyto videokolekce jsou zaměřeny na interaktivní výuku základů chemie a molekulární biologie. Prostřednictvím stručných a snadno pochopitelných animovaných videolekcí vysvětlují klíčové pojmy a koncepty oboru (Key Terms and Concepts). Videa jsou vytvořena formou 3D animací. V dalších videích jsou pak demonstrovány...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Mentoring-Stínování představuje nový způsob vedení odborné praxe pro studenty formou stínování. Unikátní projekt Fakulty zdravotnických studií s názvem MENTORING-STÍNOVÁNÍ přinesl první pozitivní ohlasy. Každému studentovi, který vykonává praxi v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. je přidělen mentor, kterého student stínuje po dobu celé služby a pracuje v souladu s nastavenými procesy konkrétního pracoviště. Student tak zažije klasický nemocniční směnový provoz a...
Vážení kolegové, vážení studenti,  společnost Albertina icome Praha připravila webinář pro seznámení s nástrojem Writefull, který Univerzita Pardubice od 1.1.2021 předplácí.  Nástroj Writefull byl speciálně navržen pro korekci odborných textů v angličtině. Od jiných obdobných nástrojů se liší především tím, že používá jazykové modely založené na umělé inteligenci (AI), a průběžně se „učí“ z textů milionů publikovaných odborných článků. Writefull koriguje gramatiku,...
Vážení uživatelé, ve spolupráci s AiP Praha jsme pro vás zařídili přístup do kolekce online příruček Karger Fast Facts. Jedná se o praktické online příručky pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny, kteří potřebují rychle najít informace. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupené jsou např. obory gynekologie, dermatologie, onkologie, pneumolologie,...
Vážení kolegové, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky​“. Tato příručka je určena především těm akademickým pracovníkům, kteří jsou vedoucími (nebo oponenty) studentských prací. Příručka je pod licencí Creative Commons volně dostupná v české i anglické verzi ve webové knihovně eupce.publi.cz.  Pro studenty...
Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční formě. Více informací: online Dnech otevřených dveří 2021, které se konají 21. ledna 2021 a 6. února 2021. Finance | Studuj UPCE Bakalářské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz) Navazující magisterské studium | Fakulta ekonomicko-správní (upce.cz)
Vážení studenti, nakladatelství Karolinum vydalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR příručku „Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty“. Příručka je dostupná ve webové knihovně eupce.publi.cz. Doporučujeme si pro její čtení na mobilních zařízeních stáhnout aplikaci eUPCE - více viz https://knihovna.upce.cz/uk/webova-knihovna-publi Více informací o této příručce a také o problematice plagiátorství a správného citování najdete na webu knihovny:...