Novinky

TOASTMASTERS INTERNATIONAL CLUB DO YOU WANT to improve your communication and public speaking skills, to give better presentations, to be confi dent in presenting your ideas, to comfortably give and get constructive feedback, to successfully guide teams and conduct meetings, to hone your leadership and management skills? COME TO VISIT THE DEMO-MEETING PRESENTED IN COOPERATION WITH THE MENTORING...
SAVE THE DATES Participant will be introduced to possible innovation routes, broader context of IP Protection, stat-up companies and enterpreneurial skill sets. SPEAKERS and DATE: 08/11/22  02.00 pm  - 03.30 pm Karel Buchta // Start-up Business Strategy and Market Validation 23/11/22 02.00 pm - 03.30 pm Přemysl Rubeš // Start-up financing, building a company and raising from investors
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,  rádi bychom Vás pozvali na webinář k nástroji Writefull, který UPCE předplácí. Writefull je nástroj pro jazykovou korekturu odborných textů v angličtině a je určen všem akademickým/vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ale nejsou rodilými mluvčími. Více o nástroji viz webové stránky Univerzitní knihovny.  Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše...
Na Univerzitě Pardubice studuje přibližně sedm tisíc studentů. V současné době nabízí přibližně 180 možností studia v různých programech na sedmi fakultách různých směrů. Mezi fakulty Univerzity Pardubice patří Fakulta chemicko-technologická, Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta filozofická, Fakulta restaurování a Fakulta zdravotnických studií. „Různorodost nabídky studia je zajímavá, protože u nás studují chemici...
Zájemci o studium na vysoké škole mají právě teď druhou šanci stát se studenty Univerzity Pardubice. Některé ze sedmi fakult nabízí možnost přihlásit se do druhého kola přijímacího řízení až do srpna podle toho, jaké zaměření si uchazeči vyberou.  Univerzita Pardubice - Najdi svoji identitu. Výsledky přijímacího řízení     Fakulta filozofická Fakulta vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení – přihlášky je možné podávat do 14...
POROD 2022 23. 06. 2022
V polovině června hostil Clarion Congress Hotel Ostrava multioborovou konferenci POROD 2022 pořádanou u příležitosti 110. výročí založení dnešní Fakultní nemocnice Ostrava a 20. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky v areálu v Ostravě Porubě. Odborným garantem a spolupořadatelem konference byla Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP „Tak trochu jiné setkání. Zatímco většina porodnických konferencí se zabývá patologickými stavy a ...
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  ještě necelé tři týdny (do 11. července 2022) máte možnost využít zkušebního přístupu k nástroji SciFlow.  SciFlow (SciFlow Authoring Platform) je online textový editor, který využijí autoři odborných textů (především článků, ale lze jej využít i při psaní závěrečných prací nebo jiných dokumentů). Mezi jeho největší výhody patří velký výběr šablon vědeckých časopisů a citačních stylů a možnost kolaborativního psaní.  Pro...
Zveme všechny zájemce z akademické obce na závěrečné setkání mentoringového programu dne 22. 6. od 13 hodin  koleje, blok C, klub v 1.patře nad recepcí Zveme i případné zájemce o další ročník mentoringového programu, který odstartuje na podzim tohoto roku. Budete mít jedinečnou možnost dozvědět se, jak skutečně mentoring probíhá a v čem Vám může pomoci.   Přijďte diskutovat nebo si poslechnout diskusi o významu mentoringového programu na...