Novinky

Vážení kolegové, vážení studenti,  od pondělí 12. října má Univerzita Pardubice nastavený zkušební přístup k obsahu několika vydavatelů:  Rockefeller University Press American Society for Microbiology MIT Press University of Chicago Press již od září běží zkušební přístup k The Proceedings of the National Academy of Science of the USA. Více informací o jednotlivých zdrojích a linky k přístupu najdete v Seznamu dočasně zpřístupněných...
Zimní semestr začal i na Univerzitě Pardubice. Výuka odstartovala na všech sedmi fakultách. Kvůli mimořádným opatřením jsou studenti se svými pedagogy v kontaktu prostřednictvím online výuky. Výjimku ale mají praktická cvičení. V laboratořích Fakulty chemicko-technologické jsou studenti stále. Byť pracují v trochu jiném režimu, shodují se na tom, že učit se jen z odborných knih a pomocí obrázků by nemělo žádný smysl.   „Pracujeme v kombinovaném systému....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
DŮLEŽITÁ INFORMACE Cyklus přednášek Germánský svět 8. 10. nezačne. Otevření kurzu je závislé na vývoji epidemiologické situace. Pokud kurz nebude moc být otevřen nejpozději v lednu 2021, bude zahájení posunuto o rok, tj. od září 2021. Přihlášky a peníze se automaticky přesouvají. Pokud chcete být z kurzu odhlášeni a žádáte o vrácení peněz, prosím písemně na email dita.jancarikova@upce.cz Pokud jste platili bankovním převodem: v mailu uveďte svoje jméno,...
Vážení kolegové, vážení studenti,  patenty jsou stejně důležitou formou výstupu vědecké práce jako články v odborných periodikách a jsou zcela zásadním momentem při uvádění vědeckých poznatků do výroby a při jejich komercionalizaci. Služba IFIclaims na jedné platformě integruje přes 100 datových zdrojů a poskytuje čisté patentové informace v jednotné struktuře. Obsahuje údaje o patentech z 98 zemí, úplné texty z 38 zemí, více než 125 milionů záznamů a dále...
Vážení uživatelé,  analytický nástroj InCites Benchmarking and Analytics (platforma Web of Science) byl aktualizován na novou verzi IC 3.0.  V rámci aktualizace došlo k řadě úprav a funkčních rozšíření. Nové rozhraní nabízí intuitivnější ovládací prvky, nové vizualizace a grafické výstupy, průvodce pro vytváření analýz a mnoho dalšího.  Informace k novému InCites: https://incites.help.clarivate.com/Content/whats-new.htm Přechod na nový ...
Vážení kolegové, vážení studenti, od 1. 10. do 10. 11. 2020 má Univerzita Pardubice nastavený zkušební přístup k nástroji Writefull. Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. V rámci zkušebního přístupu můžete vyzkoušet dva online nástroje pro již...
Univerzitní knihovna nabízí pedagogům i studentům novinku, která umožní publikovat materiály pro výuku a využít ke studiu interaktivní učebnice a naskenovaná skripta. Platformu pro elektronické učebnice, která už nyní obsahuje naskenovaná skripta v PDF, je možné najít na adrese eupce.publi.cz. Přibývat budou multimediální a interaktivní učebnice (tzv. mKnihy ve formátu HTML5), které může zájemce otevřít na jakémkoliv mobilním zařízení přes čtečku (aplikace eUPCE). Tu lze zdarma...
Mezinárodní certifikát z ruského jazyka   Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury (RSVK) v Praze nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z ruského jazyka.   Zkouška se koná v RSVK v Praze. Zkouška se skládá z následujících částí: gramatika, slovní zásoba (výběr z možností a,b,c) čtení s porozuměním (výběr z možností) poslech písemný projev...