Novinky

Koronavirus těžce zamával nejen se zdravotnictvím, ale ještě více s ekonomikou. Ta se bude propadat několik dalších měsíců. A vládu čeká mnoho rozhodnutí, která budou důležitá pro fungování státu. „Naše ekonomika má jednu obrovskou výhodu oproti řadě jiných tržních ekonomik ve světě. Můžeme si dovolit zvýšit zadlužení, protože je relativně nízké,“ říká ekonom Jan Černohorský z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jaké jsou už nyní dopady pandemie na ekonomiku?...
V polovině prosince vstoupil v platnosti nový jízdní řád na železnici a s ním i zásadní změny na českých kolejích. Některé spoje nyní zajišťují jiní dopravci než České dráhy. Rozhovor pro renomovaný polský časopis o dopravě poskytl doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z naší fakulty. Rozhovor jsme pro Vás přeložili.   Jak hodnotíte zahájení zajištění provozu jinými dopravci než Českými dráhami od prosince 2019? Zlepšila se již původně komplikovaná situace? Změna...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Podruhé během jednoho roku navštívil Univerzitu Pardubice britský velvyslanec Nicholas Stewart Archer. V únoru se sešel se zástupci vedení univerzity a debatoval s pardubickými vysokoškoláky o vzdělávání a Brexitu.   Absolvoval jste při svém studiu na vysoké škole stáž nebo výměnný pobyt? Co vám to přineslo? Na stáži jsem nebyl, ale absolvoval jsem několik jazykových pobytů v Berlíně při studiu němčiny. Výhodou je poznat každodenní život v jiné zemi, protože...
Na dnešní den připadá Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Slaví se od roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu.  Také na Univerzitě Pardubice jsou ženy, který dělají vědu, podílejí se na výzkumu a mohou se pochlubit úspěšnými výsledky ze svého bádání. Ing. Lucie Michalcová absolvovala bakalářské studium v oboru Zdravotní laborant na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické....
Práce restaurátorů. O záchraně památek poničených válkou v iráckém Mosulu, konzervace pravěké studny, práce na obnově reliéfu z věže Juditina mostu. Moderuje Josef Kluge. Moderuje Josef Kluge Rozhovor je převzatý z Český rozhlas Plus.
Poslední den v minulém roce nás opustil v 87 letech kamarád, odborník, vědecký pracovník a především člověk vysokých morálních hodnot, který miloval nejen své profesní zaměření, ale i naše hory Šumavu a Krkonoše, Jaderské moře a jako kosmopolitní člověk velká města Londýn, Paříž, Benátky. Byl vynikajícím vypravěčem životních příběhů, a měl o čem vyprávět, protože zastával řadu významných řídících postů v dopravě. Jako absolvent fakulty statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze...
V Týně nad Vltavou se v pátek konala konference Budoucnost regionální dopravy 2020. Pozornost mimo jiné vzbudil doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Podle něj jsou české a moravské kraje příliš malé a uměle stvořené na to, aby kvalitně zajistily železniční dopravu. Drdla kritizoval i tarifní chaos, který nastal s příchodem nového jízdního řádu. Vyjmenoval řadu různých systémů, podle kterých si různé kraje určují...
S novým rokem přichází nový děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jan Stejskal říká, že má na co navazovat. Vylepšit by ale chtěl třeba zpětnou vazbu. „Běžně se studentů ptáme. Používáme hodnocení výuky, různé dotazníky. Někdy se mi zdá, že se ptáme a už neslyšíme. Velmi dlouho trvá, než nějaké poznatky aplikujeme. Rád bych vytvořil prostor anebo platformy pro komunikaci a vzájemný dialog. Pro obě strany bude obohacující výměna informací a zjištění, v čem tkví potíže...