Novinky

Seberozvojová a růstová skupina 2019/2020,  která byla z důvodu mimořádné situace přerušena. Bude realizována formou 2DENNÍHO SEBEZKUŠENOSTNÍHO A SEBEROZVOJOVÉHO KURZU 24.9. - 25.9.2020. Dvoudenní kurz je koncipován jako sebezkušenostní a seberozvojový kurz, který bude využívat psychoterapeutických a projektivních technik, outdoorových prvků a psychosociálních her ve venkovním i vnitřním prostředí. Kurz má náležitosti elementárního sociálně psychologického...
Skupina Jak zvládat stres se znovu sejde mimořádně na intenzivním podzimním sezení 25. - 26. 9. 2020 v prostorách UPa.  V kapacitě kurzu se uvolnilo posledních pár míst, můžete se také zapojit!. Kurz je zaměřen na zvládání stresu. Dozvíš se jak reaguje Tvé tělo i Tvá mysl na zátěžové situace. Zjistíš, co zrovna Tobě nejlépe pomáhá a jaké reakce jsou bezpečné.  A v neposlední řadě také to, zda a jak tomu všemu předcházet. Kurz je pro studenty...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Milé studentky, milí studenti, vláda ČR postupně rozvolňuje nastavená opatření spojená s COVID-19. Na celou situaci reagujeme i my.  Stále je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole (podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)), za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe. (příloha č. 1, Usnesení vlády...
Podávání přihlášek Bakalářské studium První kolo podávání přihlášek do bakalářského studia bylo ukončeno. Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení budou (do vybraných studijních programů/oborů/specializací) spuštěny 20. 7. 2020. Přihlásit se bude možné do 25. 8. 2020. Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného...
Od pondělí 22. 6. probíhají na Fakultě ekonomicko-správní státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia ve všech studijních programech. Zkoušky potrvají do 3. 7. 2020.  
if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://pardubice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";jsScript.onload=function(){};document.head.appendChild(jsScript);} Facebook nestačí. Komunikační novinka umožní udržet spojení mezi bývalými vysokoškoláky a samotnou univerzitou. Začal fungovat taky absolventský...
Až o deset procent vzrostl počet aut v Pardubicích. Vyplývá to z dat, která pro město zpracovali experti z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ke sběru dat se využívá 14 kamer s funkcí automatického načítání registrační značky aut. To umožňuje získat a pracovat v rámci České republiky se zcela unikátní databázi dat o pohybu vozidel.  Cílem spolupráce fakulty a města jsou opatření, která povedou ke zvýšení plynulosti dopravy v Pardubicích. „...
Vážení uživatelé, od pondělí 29. června dochází k mírné úpravě dosavadního provozu Univerzitní knihovny: Do knihovny můžete od 1. července bez roušky.  Dezinfekce rukou je stále velmi doporučena. Pravidelně budou dezinfikovány povrchy, madla a kliky. Služba „objednávky přes e-mail“ zůstává zachována. Pište na: knihovna@upce.cz (FZS: dominika.koubkova@upce.cz, FR: dana.vecerova@upce.cz). Počítačové učebny budou uzavřeny, v provozu nebudou ani katalogy...