Novinky

24. 2. 2022 My, ruští vědci a vědečtí novináři, vyjadřujeme rozhodný protest proti válečným akcím, které zahájily ozbrojené síly naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k ohromným lidským obětem a podrývá základy vytvořeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží plně na Rusku. Pro tuto válku neexistují žádné rozumné důvody. Snahy využít situaci na Donbase jako důvod k rozšíření vojenské operace nepůsobí...
Akademický senát Univerzity Pardubice odsuzuje ozbrojenou agresi ze strany Ruské federace vůči svobodné a suverénní Ukrajině. Vrcholní představitelé Ruské federace svými činy hrubě porušují Chartu OSN, občanům Ukrajiny upírají právo žít v míru a spolupodílet se na základě svobodného a demokratického rozhodování na směřování vlastní země. V souvislosti se vzniklou situací Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje podporu všem občanům Ukrajiny, kteří tuto agresi odmítají, a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vedení Univerzity Pardubice odsoudilo bezprecedentní ruskou invazi, která nevykazuje žádnou úctu k principům demokracie a základním hodnotám Evropské unie ve 21. století. Univerzita Pardubice symbolicky i konkrétně podpoří své studenty z Ukrajiny. Zároveň se rozhodla na protest proti vojenské agresi vypovědět dohody o spolupráci s ruskými univerzitami. Univerzita Pardubice ukončí veškeré formy spolupráce s Ruskem, včetně smluv s partnerskými vysokými školami. „Ruská...
Fakulta elektrotechniky a informatiky nedávno zahájila spolupráci na mezinárodním projektu s titulem OOP4FUN - celým názvem Object Oriented Programming for Fun.  Projekt odstartoval úvodním online setkáním účastníků ve dnech 19. a 20. ledna 2022.  Více informací je k dispozici v přiloženém dokumentu.
 Vedení Univerzity Pardubice je znepokojeno současným vývojem na Ukrajině.   Vedení univerzity společně s děkany všech 7 fakult Univerzity Pardubice podporují v souladu s Chartou Spojených národů územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.  „Eskalace napětí na ukrajinsko-ruské hranici je více než znepokojující. Je třeba si vážit hodnot demokracie, stejně jako principů Charty OSN. Na Univerzitě Pardubice studují společně studenti z různých kontinentů bez...
Studijní oddělení FEI bude ve čtvrtek 10. 2. 2022 uzavřeno z důvodu účasti na konferenci Rovná práva studentů se zdravotním postižením.
Univerzita Pardubice se opět představila budoucím studentům na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Praze. Uchazeči se potkali se zástupci všech 7 fakult univerzity. Kromě nabídky všech potřebných informací ke studiu a přijímacímu řízení na Univerzitě Pardubice vtáhli vysokoškoláci z Dopravní fakulty Jana Pernera zájemce do hry. Připravili totiž zajímavou soutěž, která simuluje skutečné fyzikální podmínky a děje při rozjíždění vlaku. Její algoritmy se používají při simulačních...