Novinky

SLUŽBA NAVIGÁTOR - našim novým studentům nabízíme usnadnění vstupu do vysokoškolského života. Dobrovolníci z řad starších studentů našim novým kolegům ochotně pomohou nejen s orientací v univerzitním kampusu, ale i s dalšími organizačními a běžnými studijními záležitostmi. Nováčci se...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Dodatek č. 1 ke směrnici č. 5/2013 Věc: Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských studijních programů Elektrotechnika a informatika a Informační technologie pro akademický rok 2014/2015 Působnost pro: Uchazeče o...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky svolává   SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které se uskuteční   v pondělí 28.4.2014 v 10:00 hodin v posluchárně H2 budovy na nám. Čs. legií     Program: Zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty elektrotechniky a...
Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice zveřejňuje dílčí volební komise tuto   Kandidátní listinu Fakulty elektrotechniky a informatiky do Akademického senátu FEI Univerzity Pardubice   Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 6 míst v...
Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice zveřejňuje dílčí volební komise tuto   Kandidátní listinu Fakulty elektrotechniky a informatiky do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice   Kandidujícími akademickými pracovn...
    Konání voleb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky - 5. - 6. 3. 2014 Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice stanovil konání voleb do Akademického senátu FEI na 5. - 6. 3. 2014 Kandidovat i volit mohou pouze členové akademické obce fakulty. Písemné návrhy na kandidáty může podávat každý...
Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice zveřejňuje dílčí volební komise tuto   Kandidátní listina za Fakultu elektrotechniky a informatiky do Akademického senátu Univerzity Pardubice   Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 4 mí...