Novinky

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci: Návrhy kandidátů na funkci děkana FEI může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce nejpozději do pátku 29. ledna 2016 do 14:00 hodin. Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve slož...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s. spolu s Univerzitou Pardubice nabízí v roce 2015 pro firmy a veřejnost tyto kurzy: Základní obsluha MS Office 2010 Pokročilá obsluha MS Office 2010 Základy programování s využitím jazyka Java Projektování softwarových systémů Počítačová grafika – uživatelská Programování grafick...
Na základě § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zveřejňuje volební komise tuto   Kandidátní listinu pro doplňující volby do studentské komory Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice...
Konání doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky - 18. - 19. 11. 2015 Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice stanovil konání doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu FEI na 18. - 19. 11. 2015 Vyzýváme všechny členy akademické obce fakulty, aby podávali návrhy kandidátů do Akademického senátu...
Konec září je na Univerzitě Pardubice ve znamení prezentace vědy a techniky široké veřejnosti. V pátek 25. září se Univerzita a její fakulty připojí ke zbytku Evropy a otevřou své brány v rámci NOCI VĚDCŮ. Fakulta elektrotechniky a informatiky je navíc partnerem prvního ročníku mezinárodního veletrhu ELECTROTECHNICA & IT, kter...