Novinky

Ve dnech 3. 4. – 8. 4. 2016 se bude konat ústřední kolo 65. ročníku Matematické olympiády, které pořádá Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083. Záštitu nad soutěží převzal kromě jiných také děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (FEI), prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. Slavnostní zahájení proběhne 3. dubna na pardubick...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2016/dod-na-fei/  
Na základě § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a čl. 5 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zveřejňuje volební komise tuto KANDIDÁTNÍ LISTINU pro volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice konanou dne 17. ú...