Novinky

Docker Jistě jste již zaslechli zvěsti o bájné velrybě Docker, která umí začarovat vaše aplikace tak, že nebude záležet na tom, kde je spustíte. O seznámení s Dockerem se postará Martin Damovský, na kterého poté naváže Martin Stiborský, který se s námi podělí o své zkušenosti s nasazováním. Martin Damovský: "Docker hýbe...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S účinností od 15. dubna stojí v čele Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan. Rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig jmenoval do funkce děkana fakulty pro následující čtyřleté funkční období Ing. ZDEŇKA NĚMCE, Ph. D., kterého v únoru t. r. zvolil za kandidáta na tuto akademickou funkci a do funkce navrhl...
Finále soutěže se uskuteční v pátek, 15. dubna 2016 v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Cílem soutěže je umožnit žákům základních a středních škol prezentovat vlastní projekty se zaměřením na informatiku před porotou složenou z odborníků z IT firem. Finále začne registrací soutěž...