Novinky

Ve středu 15. 6. 2016 se na Pernštýnském náměstí konal Vědecko-technický jarmark a akademičtí pracovníci, doktorandi a také studenti magisterského studia z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) nemohli chybět. Realizační tým FEI nezastavilo ani nepříznivé počasí, které bylo poprvé za 6 ročníků této akce. Vědecko-technick...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 1. července 2016 v aule Arnošta z Pardubic v časech dle níže uvedeného rozpisu. Každý obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz účastníků je ve vstupní hale auly ve stanovenou dobu. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku ob...
Osm dílčích projektů bylo vybráno v rámci 1. interní výzvy projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ (TG02010058) financovaného Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Jeden z osmi dílčích projektů je projekt s názvem Systém...