Novinky

Slavnostní promoce a bakalářská sponze na  FEI proběhnou dne 19. října 2012 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Sraz absolventů nejpozději v 8:30. Pro rodiče a blízké absolventů se aula otevře 15 min. před obřadem. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Absolventi, kteří se nedostaví včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu účastnit.
OZNÁMENÍ 11. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 19. září 2012 od 8:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Změna složení Disciplinární komise FEI. Různé.     Ing. Michael Bažant, Ph.D., v....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážená studentko/vážený studente,   s cílem zpřístupnit Vám kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa) povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
OZNÁMENÍ 10. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 5. září 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora Ing. Jiřího Zechmeistera a povolání náhradníka. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Různé...
     OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti   Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium děkana Fakulta elektrotechniky a informatiky vedené pod č. sofei/0239/12, jejímž adresátem je:  Jan Erban Puškinova 658 534 01  HOLICE V ČECHÁCH   je uložena na studijním oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, 532 10  Pardubice.    Vyvěšeno dne: 1. 8. 2012   Sejmuto dne:   prof. Ing. Siemon Karamazov, Dr., v.r. děkan ...
OZNÁMENÍ 9. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 19. června 2012 od 8:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Návrh složení Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Návrh dodatku ke směrnici č. 2/2012 - Změna termínu pro přijímací řízení do doktorského studijního...
OZNÁMENÍ 8. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 18. dubna 2012 od 9:30 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. a povolání náhradníka. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011. Výroční zpráva o...
OZNÁMENÍ 7. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 20. března 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zased...