Novinky

OZNÁMENÍ 9. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 19. června 2012 od 8:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Návrh složení Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Návrh dodatku ke směrnici č. 2/2012 - Změna termínu pro přijímací řízení do doktorského studijního...
OZNÁMENÍ 8. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 18. dubna 2012 od 9:30 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. a povolání náhradníka. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011. Výroční zpráva o...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
OZNÁMENÍ 7. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   v úterý 20. března 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zased...
Přihláška uchazeče na studijní pobyt v rámci programu llp erasmus 2012-2013