Novinky

Fakulta elektrotechniky a informatiky vyhlašuje přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2013/2014. Uchazeči se prostřednictvím elektronické přihlášky (https://portal.upce.cz/portal/uchazec/)  ke studiu hlásí na konkrétní téma disertační práce dle níže uvedeného seznamu. Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.   Směrnice pro přijímací řízení bude počátkem dubna 2013 uveřejněna na Úřední desce FEI. Uchazeči se s ní seznámí a k ...
V pondělí 28. 01. 2013 od 7:00 bude zahájen zkušební provoz stravovacího zařízení v přízemí budovy FEI, náměstí Čs. legií.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dne 6. 11. 2012 od 15:00 uspořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky ve spolupráci se společností Cesnet a Informačním centrem Univerzity Pardubice seminář na téma "Světem Internetu bez nehod a průšvihů." s podtitulem "Vše co v síti děláte je moc dobře vidět.". Cílem semináře bude seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu, krásu, ale i pravidla a úskalí. Že akce "půjčení Windows instalaček" a "já Ti ten film přepálím" má svá rizika, že krást se nemá a každá...
Slavnostní promoce a bakalářská sponze na  FEI proběhnou dne 19. října 2012 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Sraz absolventů nejpozději v 8:30. Pro rodiče a blízké absolventů se aula otevře 15 min. před obřadem. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Absolventi, kteří se nedostaví včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu účastnit.
OZNÁMENÍ 11. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 19. září 2012 od 8:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Změna složení Disciplinární komise FEI. Různé.     Ing. Michael Bažant, Ph.D., v....
Vážená studentko/vážený studente,   s cílem zpřístupnit Vám kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa) povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
OZNÁMENÍ 10. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 5. září 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora Ing. Jiřího Zechmeistera a povolání náhradníka. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Různé...
     OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti   Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium děkana Fakulta elektrotechniky a informatiky vedené pod č. sofei/0239/12, jejímž adresátem je:  Jan Erban Puškinova 658 534 01  HOLICE V ČECHÁCH   je uložena na studijním oddělení Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, 532 10  Pardubice.    Vyvěšeno dne: 1. 8. 2012   Sejmuto dne:   prof. Ing. Siemon Karamazov, Dr., v.r. děkan ...