Novinky

http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2016/dod-na-fei/  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na základě § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a čl. 5 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zveřejňuje volební komise tuto KANDIDÁTNÍ LISTINU pro volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice konanou dne 17. ú...
OZNÁMENÍ 10. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční ve středu 17. února 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií. Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Představení nových členů...
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci: Návrhy kandidátů na funkci děkana FEI může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce nejpozději do pátku 29. ledna 2016 do 14:00 hodin. Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve slož...