Novinky

Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 8. července 2015 v aule Arnošta z Pardubic v časech dle níže uvedeného rozpisu. Každý obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz účastníků je ve vstupní hale auly ve stanovenou dobu. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku ob...
  UNIVERZITA PARDUBICE  Dodatek č. 1 k oznámení děkana FEI č.  2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 Věc: Změna termínu promoce a sponze Působnost pro: Fakultu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (FEI) Účinnost: Ode dne vydání do 8. července 2015...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky svolává SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které se uskuteční   v pondělí 4. 5. 2014 v 09:00 hodin v posluchárně H2 budovy na nám. Čs. legií   Program: Zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2014 přednese prof. Ing. Simeon Karamazov...
  UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Oznámení č. 5/2015 Věc: děkanské volno Působnost pro: studenty a akademické pracovníky Fakulty elektrotechniky a informatiky Účinnost: 4. května 2015 Vypracoval: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., děkan...
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností týkajících se získávání, úprav, správy a publikování digitálních fotografií s využitím programu Zoner Photo Studio. Cílem kurzu je představit účastníkům možnosti daného softwarového nástroje a naučit je využívat vybrané funkce př...
Během kurzu je účastníkům přiblížená filosofie UNIX operačních systémů a základní ovládání/administrace operačního systému. Kurz seznamuje s OS Linux, jeho instalací, ovládáním, konfigurací a možnostmi využití. Školení je prováděno certifikovaným Red Hat Certified Engineer.  Cena: 5 995,- (včetn...
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky zve studenty středních škol a veřejnost na kroužek Multimediální technologie Termín konání: od 11. března 2015 do 3. června 2015 každou středu 16.00 – 20.00 hod. Místo konání: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Náměstí Čs. legií 565 – nová budova (3. patro), učebna PC-407 Podmí...