Novinky

Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S účinností od 15. dubna stojí v čele Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan. Rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig jmenoval do funkce děkana fakulty pro následující čtyřleté funkční období Ing. ZDEŇKA NĚMCE, Ph. D., kterého v únoru t. r. zvolil za kandidáta na tuto akademickou funkci a do funkce navrhl...
Finále soutěže se uskuteční v pátek, 15. dubna 2016 v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Cílem soutěže je umožnit žákům základních a středních škol prezentovat vlastní projekty se zaměřením na informatiku před porotou složenou z odborníků z IT firem. Finále začne registrací soutěž...
Ve dnech 3. 4. – 8. 4. 2016 se bude konat ústřední kolo 65. ročníku Matematické olympiády, které pořádá Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083. Záštitu nad soutěží převzal kromě jiných také děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (FEI), prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. Slavnostní zahájení proběhne 3. dubna na pardubick...