Novinky

Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s. spolu s Univerzitou Pardubice nabízí v roce 2015 pro firmy a veřejnost tyto kurzy: Základní obsluha MS Office 2010 Pokročilá obsluha MS Office 2010 Základy programování s využitím jazyka Java Projektování softwarových systémů Počítačová grafika – uživatelská Programování grafick...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na základě § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zveřejňuje volební komise tuto   Kandidátní listinu pro doplňující volby do studentské komory Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice...
Konání doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky - 18. - 19. 11. 2015 Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice stanovil konání doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu FEI na 18. - 19. 11. 2015 Vyzýváme všechny členy akademické obce fakulty, aby podávali návrhy kandidátů do Akademického senátu...
Konec září je na Univerzitě Pardubice ve znamení prezentace vědy a techniky široké veřejnosti. V pátek 25. září se Univerzita a její fakulty připojí ke zbytku Evropy a otevřou své brány v rámci NOCI VĚDCŮ. Fakulta elektrotechniky a informatiky je navíc partnerem prvního ročníku mezinárodního veletrhu ELECTROTECHNICA & IT, kter...
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů oznamuje pro akademický rok 2015/2016 konání dodatečného přijímacího řízení do prvního ročníku prezenčních bakalářských studijních...