Novinky

Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 1. července 2016 v aule Arnošta z Pardubic v časech dle níže uvedeného rozpisu. Každý obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu. Sraz účastníků je ve vstupní hale auly ve stanovenou dobu. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku ob...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Osm dílčích projektů bylo vybráno v rámci 1. interní výzvy projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ (TG02010058) financovaného Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Jeden z osmi dílčích projektů je projekt s názvem Systém...
Docker Jistě jste již zaslechli zvěsti o bájné velrybě Docker, která umí začarovat vaše aplikace tak, že nebude záležet na tom, kde je spustíte. O seznámení s Dockerem se postará Martin Damovský, na kterého poté naváže Martin Stiborský, který se s námi podělí o své zkušenosti s nasazováním. Martin Damovský: "Docker hýbe...